Close me

0 266 715 47 57

Duyurular / GENEL KURUL

GENEL KURUL

KARAR

Başkan' ın daveti üzerine toplanıldı,

13.01.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanan BANDIRMA ULAŞIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin olağan genel kurul toplantısını T.T.K. Nun 414. maddesine göre 22.02.2020 tarihinde, saat 12:00 da Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret A.Ş Garaj Yeri 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 175 / A Bandırma / Balıkesir adresinde yapmaya ve aşağıdaki gündem konularını görüşmeye oy birliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM KONULARI

1- Açılış ve saygı duruşu

2- Divan heyetinin teşekkülü ve Divan Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4-Bilanço Gelir Gider Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5- Yönetim Kurulu ibrası

6- 2020 yılı tahmini bütçesi görüşülerek onaylanması

7- Yurt içi ve yurt dışı bankalar ve her türlü finans kurumlarından nakdi ve gayri nakdi kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8-Araç ve gayrimenkul alımı için şirket yönetimine yetki verilmesi

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin görüşülmesi

10- Dilek ve temenniler

11- Kapanış

Bülent BİCAN

BAŞKAN

Ayhan SOYLU

BAŞKAN YARDIMCISI 

Özge ALP Selvet TOYGAR Fatih AKIN

      ÜYE         ÜYE              ÜYE

Yeniliklerden Haberdar Olun